www.www.rembet.e-wena.pl

 

   OFERTA   >   KRUSZYWA

 


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kruszywa drogowe oraz kruszywa służące do produkcji betonów nasza firma nawiązała współpracę z wieloma zakładami produkcyjnymi na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksowe usługi transportowe zarówno samochodami jak i transportem kolejowym. Kruszywa, które posiadamy w swojej ofercie zachowują stabilne parametry, co pozwala na zastosowanie ich zarówno w drogownictwie, budownictwie, hydrotechnice, przemyśle oraz rolnictwie. Dobrze zorganizowany dział logistyczny pozwala na wysoką jakość świadczonych usług oraz terminowość dostaw. Produkty, które oferujemy posiadają badania potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi normami.

 

Kruszywa budowlane

 

W naszej ofercie posiadamy również kruszywa w następujących odmianach:


1. Piasek budowlany:

    Kruszywo drobne: 0/0,5 mm, 0/1 mm, 0/2 mm, 0,4 mm

 

2. Żwiry jedno i wielo-frakcyjne:

    Kruszywo grube:  2/8 mm,  8/16 mm, 2/16 mm, 16/31.5mm

 

3. Mieszanki piaskowo-żwirowe:

    Kruszywo o uziarnieniu ciągłym: 0/8 mm, 0/16 mm, 0/31,5 mm

    Pospółka

 

4. Grysy wapienne, jedno i wielofrakcyjne:

    Kruszywo drobne wapienne (piasek łamany): 0/2 mm

    Kruszywo grube wapienne: 2/16 mm,  2/8 mm,  8/16 mm, 31.5/63 mm

 

5. Mieszanki wapienne:

    Kruszywo wapienne o uziarnieniu ciągłym: 0/10 mm,  0/31.5 mm,  0/63 mm 

Przykładowe rodzaje kruszyw:

 


Piasek frakcji 0-2 mm, płukany


Piasek frakcji 0-4 mm


Grys granitowy frakcji 2-8 mm


Żwir frakcji 2-8 mm


Grys granitowy frakcji 2-16 mm


Żwir frakcji 2-16 mm


Grys granitowy frakcji 8-16 mm


Żwir frakcji 8-16 mm

 

Betoniarnia REMBET yes

https://www.facebook.com/Betoniarnia-Rembet-1328048390546664/

© 2015 Betoniarnia Rembet. Wszelkie prawa zastrzeżone

ZPUH Rembet sp.zo.o.
ul. Przemysłowa 3
63-600 Kępno

 

Telefon: (62) 7824335
Telefon komórkowy: 500 107 324
Faks: (62) 7820172

 Powered by: www.cdx.pl